Вітаю Вас, Гість

Програма Батьки для Батьків

Завдяки діяльності різних проектів та підтримки міжнародних фондів з 1999 року сформувалася команда людей батьків неповносправних дітей, фахівців фізичної реабілітації, педагогів, психологів.

З вересня 2003 по серпень 2004 року наша команда працювала в проекті „Гендерно-чутлива реабілітація і опіка для людей з неповносправністю в Україні”, який фінансувався Канадсько-українським гендерним фондом. В діяльності проекту учасники і виконавці мали нагоду подивитись на неповносправність, ширше, в контексті гендеру.

Благодійна установа „Дім самостійного життя”, благодійна організація

Основною метою благодійної організації „Благодійна установа „Дім самостійного життя” є:

сприяти соціальній адаптації особам із інтелектуальною недостатністю та особам з фізичними вадами для найбільш повної їх інтеграції у суспільстві шляхом надання корекційно-педагогічних, освітніх, психологічних, соціальних, медичних послуг, здійснення фізичної, психологічної, соціальної і трудової реабілітації, організації рекреаційних, спортивних, оздоровчих, культурних, інформаційних заходів, налагодження самостійного та підтриманого проживання в громаді, захисту їхніх прав і законних інтересів.

Головними завданнями благодійної організації „Благодійна установа „Дім самостійного життя”” є:

соціальна адаптація, сприяння здійснення соціального супроводу та догляду, соціального захисту, навчання, виховання, фізичної, соціальної, трудової, спортивної та медичної реабілітації, денної зайнятості, навчання початковим професійним навичкам, рекреації, творчості інвалідів, осіб з інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами з залученням членів їхніх родин;

участь у розробці та практичному здійсненні місцевих, регіональних, загальнодержавних та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного, правового становища інвалідів, осіб із інтелектуальною недостатністю та  осіб з фізичними вадами;

сприяння вироблення та практичне впровадження стандартів інноваційних соціальних, реабілітаційних, медичних, освітніх послуг та заходів для осіб з інтелектуальними, фізичними, сенсорними вадами та їх сімей;

поліпшення матеріального становища інвалідів, осіб із інтелектуальною недостатністю та  осіб з фізичними вадами;

сприяння розвитку науки та освіти у галузях, пов'язаних із вивченням особливостей осіб з інтелектуальною недостатністю та осіб з фізичними вадами, політики соціального захисту вказаних осіб та надання їм усебічної фахової допомоги.

Ресурси

Організація «Дім самостійного життя» володіє в першу чергу потужним людським ресурсом: серед засновників – спеціалісти в галузі реабілітації, соціальної роботи, юридичних питань, експерти з організації соціальних і реабілітаційних послуг, люди з великим практичним досвідом роботи з неповносправними особами - організації таборів, поїздок, спортивних подій, численних акцій «Ми такі як усі», «Дивись на мене як на рівного», «Не робіть для нас без нас», тощо.

Проекти і заходи

Всі члени організації були керівниками, консультантами та виконавцями численних міжнародних проектів у галузі неповносправності, які проводились у складі інших організацій – НРЦ «Джерело», Британської Ради, Ротарі-клубів, ЛООАРНО «Стимул», Фонду соціальних інвестицій. Самостійних проектів покищо не було. За попередній рік ініціативною групою проведено більше 10 нарад, відвідано будинок групового проживання в Києві, зібрано ряд документів, проведено консультації з міжнародними експертами, здійснено попередній розподіл обов’язків щодо розробки необхідних напрямків підготовки до запровадження підтриманого проживання в громаді.